อีเมล์ผู้ใช้
รหัสผ่านไม่พบประกาศ
  หัวข้อประกาศ แก้ไขล่าสุด
1
  ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร
เพศ หญิง อายุ 28 ปี ระดับเิงินเดือนที่ต้องการ  ขึ้นไป
23/05/2014
2
  ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร พนักงานการเงิน
เพศ หญิง อายุ 22 ปี ระดับเิงินเดือนที่ต้องการ 15,000 ขึ้นไป
22/10/2013
3
  ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
เพศ ชาย อายุ 29 ปี ระดับเิงินเดือนที่ต้องการ 10000 ขึ้นไป
28/02/2012
4
  ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร วิศวกร หน.ไฟฟ้า ,ซ่อมบำรุง
เพศ ชาย อายุ 30 ปี ระดับเิงินเดือนที่ต้องการ 19,000 up ขึ้นไป
22/12/2011
5
  ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร พนักงานบัญชี,การเงิน,ธุรการ
เพศ หญิง อายุ 0 ปี ระดับเิงินเดือนที่ต้องการ 10,000 ขึ้นไป ขึ้นไป
20/08/2011
6
  ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร กราฟฟิกดีไซน์ ,การตลาด
เพศ หญิง อายุ 27 ปี ระดับเิงินเดือนที่ต้องการ 12000 ขึ้นไป
03/06/2011
7
  ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร
เพศ ชาย อายุ 0 ปี ระดับเิงินเดือนที่ต้องการ 9000 ขึ้นไป
24/03/2011
8
  ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร นักคอมพิวเตอร์,ไอที,โปรแกรมเมอร์
เพศ หญิง อายุ 22 ปี ระดับเิงินเดือนที่ต้องการ 7,500-10,000 ขึ้นไป
17/11/2010
9
  ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร Programmer, IT Support, IT Manager, Project Manager, System Analysys
เพศ ชาย อายุ 0 ปี ระดับเิงินเดือนที่ต้องการ 10000up ขึ้นไป
17/11/2010
10
  ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร
เพศ ชาย อายุ 23 ปี ระดับเิงินเดือนที่ต้องการ  ขึ้นไป
22/10/2010
ดูประกาศ หางาน ทั้งหมด